ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การตลาดการตลาด43640

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว51924

ปวช.1การบัญชีการบัญชี12149161

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม62733

ปวช.1การเลขานุการการเลขานุการ11415

ปวช.1การออกแบบการออกแบบ121426

ปวช.1คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์257

ปวช.1คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น20020

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ49101150

ปวช.1ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ268

ปวช.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ185674

ปวช.2การตลาดการตลาด12122

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว61016

ปวช.2การบัญชีการบัญชี68389

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม61521

ปวช.2การเลขานุการการเลขานุการ01010

ปวช.2การออกแบบการออกแบบ5611

ปวช.2คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น11011

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ315182

ปวช.2ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ235

ปวช.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ63844

ปวช.343011

ปวช.3การตลาดการตลาด42529

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว21214

ปวช.3การบัญชีการบัญชี3116119

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม72330

ปวช.3การเลขานุการการเลขานุการ099

ปวช.3คหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์11516

ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต6410

ปวช.3คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น27027

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ315182

ปวช.3ธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ123

ปวช.3วิจิตรศิลป์วิจิตรศิลป์426

ปวช.3ศิลปหัตถกรรมศิลปหัตถกรรม347

ปวช.3อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ54550

ปวส.1การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป066

ปวส.1การตลาดการตลาด01313

ปวส.1การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์044

ปวส.1การบัญชีการบัญชี14041

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41721

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ43236

ปวส.1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ52934

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป12223

ปวส.2การตลาดการตลาด156

ปวส.2การบัญชีการบัญชี02828

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม4610

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ62531

ปวส.2อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ31821

ป.ตรี.2การโรงแรมการโรงแรม1910


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.1131427558

ปวช.274237311

ปวช.394309403

ปวส.114141155

ปวส.215104119

ป.ตรี.21910

รวม32912271556